Het verlangen naar zin

Het verlangen naar zin.
Discussie met Hans Alma (20 oktober)

Ieder mens verlangt naar een zinvol en waardevol leven. We geven daar op eigen manier vorm aan in onze seculiere samenleving. Maar waar komt dat verlangen naar zin en waarde vandaan? Hoe kunnen we erover met elkaar in gesprek gaan? Kunnen levensbeschouwelijke tradities ons zoeken naar zin nog verrijken? Die vragen behandelt hoogleraar Hans Alma in haar boek “Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld”.

De officiële presentatie van het boek, die al vorig jaar zou plaatsvinden, werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Nu is er dan toch een datum geprikt. De discussie zal doorgaan op woensdagavond 20 oktober aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudies te Brussel. U kunt het naar keuze ter plekke of online meemaken.

Nieuwe visie op zingeving

Hans Alma is hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. In “Het verlangen naar zin” biedt ze een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing. Haar boek legt de nadruk op het aandachtig en verbeeldingsvol onderzoeken wat de wereld te bieden heeft. Een zinvol bestaan wordt mogelijk waar we afstemmen op de unieke waarde van wat ons omringt. Met voorbeelden uit de kunst, literatuur en filosofie maakt Alma duidelijk hoe we dat kunnen doen.

Interview en rondetafelgesprek

De avond wordt ingeluid met een interview door Kelly Keasberry, journalist van het christelijke opinieblad Tertio (waarin al een interview met Alma verscheen, in nummer 1.058). Na afloop verwelkomt ze twee gasten in een rondetafelgesprek. Theoloog Johan Temmerman (1960) doceert filosofie en ethiek aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudies te Brussel. Hij schreef het boek De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme (Lannoo 2014). Marieke den Hartog (1957) is predikant in Boechout en was eerder beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk Nederland (op het beleidsterrein Kerk en Israël). . Samen met Alma zullen ze in gesprek gaan over de kansen en uitdagingen van zingeving in een moderne, seculiere samenleving.

Publieksdiscussie

Omdat zoeken naar zin een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, zijn we ook benieuwd naar uw visie. Tijdens het tweede deel van de avond worden gasten in de gelegenheid gesteld hetzij ter plekke hetzij via Zoom deel te nemen aan de publieksdiscussie. Na een korte evaluatie door Bert Dicou, predikant van de protestantse kerk De Wijngaard in Antwerpen Zuid, volgt een slotwoord van Alma. En voor de aanwezigen op locatie, een glaasje en een hapje.

Interesse?

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen op woensdag 20 oktober van 19.30 uur tot 21.15 uur. Deelname is gratis.

Voor meer informatie over het programma: bert.dicou@gmail.com
Voor opgave: mail naar kathleen.vermeulen@protestafac.ac.be Vermeld u s.v.p. of u de bijeenkomst op locatie wil meemaken dan wel online wil deelnemen.
De Faculteit voor Theologie en Religiestudies vindt u aan de Bollandistenstraat 40 te Brussel (1040 Etterbeek). Online deelnemers ontvangen een link voor de live stream voor het tafelgesprek en een Zoom link voor de aansluitende discussie in groepen.

.