Het verlangen naar zin

Zinvol begin van 2021 met boekpresentatie Hans Alma

Ieder mens verlangt naar een zinvol en waardevol leven. We geven daar op eigen manier vorm aan in onze seculiere samenleving. Maar waar komt dat verlangen naar zin en waarde vandaan? Hoe kunnen we erover met elkaar in gesprek gaan? Kunnen levensbeschouwelijke tradities ons zoeken naar zin nog verrijken? Die vragen behandelt hoogleraar Hans Alma in haar boek “Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld”. De boekpresentatie zal online plaatsvinden. UPDATE: woensdag 20 januari (20 uur) was hiervoor voorzien, maar ook voor een online evenement vanuit De Wijngaard zijn er nog te veel beperkingen, Nieuwe datum volgt!

Nieuwe visie op zingeving

Hans Alma is psycholoog en bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT), VU University Amsterdam. Ze woont in Antwerpen. In “Het verlangen naar zin” biedt Alma een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing. Haar boek legt de nadruk op het aandachtig en verbeeldingsvol onderzoeken wat de wereld te bieden heeft. Een zinvol bestaan wordt mogelijk waar we afstemmen op de unieke waarde van wat ons omringt. Met voorbeelden uit de kunst, literatuur en filosofie maakt ze duidelijk hoe we dat kunnen doen.

Interview en rondetafelgesprek

De avond wordt ingeluid met een interview door Kelly Keasberry, journalist van het christelijke opinieblad Tertio (waarin op 20/05 in nummer 1.058 al een interview met Alma verscheen). Na afloop verwelkomt ze twee gasten in een rondetafelgesprek. Theoloog Johan Temmerman (1960) doceert filosofie en ethiek aan de Faculteit voor Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies te Brussel. Hij schreef het boek De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme (Lannoo 2014). Marieke den Hartog (1957) is predikant in Boechout en voormalig beleidsmedewerker voor de Nederlandse protestantse dienstenorganisatie Kerk en Israël. Samen met Alma zullen ze in gesprek gaan over de kansen en uitdagingen van zingeving in een moderne, seculiere samenleving.

Publieksdiscussie

Omdat zoeken naar zin een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, zijn we ook benieuwd naar uw visie. Tijdens het tweede deel van de avond worden gasten in de gelegenheid gesteld via Zoom deel te nemen aan de publieksdiscussie. Die vindt plaats in break-out rooms van zes tot zeven personen. Na een korte evaluatie door Bert Dicou, theoloog en predikant van de protestantse kerk De Wijngaard in Antwerpen Zuid, volgt een slotwoord van Alma.

Interesse?

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de boekpresentatie van Hans Alma op … [NIEUWE DATUM WORDT NOG BEKEND GEMAAKT] van 19.30 uur tot 21.15 uur. Deelname is gratis. Opgave is noodzakelijk. Voor meer informatie en opgave: bert.dicou@gmail.com