Gedachtenisdienst zondag 21 november

Eenmaal per jaar, op de laatste zondag voor Advent, gedenken we de gestorvenen uit de gemeente. Ook is er ruimte om te denken aan anderen die we aan de dood zijn kwijtgeraakt, afgelopen jaar of eerder. Op de zondagen voorafgaand aan deze dienst verzamelen we de namen van wie u graag genoemd wil hebben. De namen zullen worden voorgelezen in de dienst. In de dienst is er gelegenheid voor ieder dat wil een kaarsje aan te steken (een of meer) voor degenen die u wil gedenken.

Een bijzonderheid: omdat het vorig jaar onmogelijk was de nabestaanden van overleden gemeenteleden uit te nodigen in de kerkdienst, halen we dat dit jaar in. We zullen de namen lezen van de gemeenteleden die de afgelopen twee jaar gestorven zijn.