Een bisschop, een filosoof en een dominee over de moed om (niet) te spreken over God.

Debatavond 9 december Antwerpen (Bexstraat 13). Met Mgr. Johan Bonny, prof. dr. Guido Vanheeswijck en ds. Bert Dicou. Update: deze avond wordt uitgesteld vanwege de minder gunstige ontwikkeling van de coronacijfers.

Donderdag 9 december laten een bisschop, een filosoof en een protestants theoloog hun licht schijnen over de vraag of en hoe in onze samenleving de christelijke geloofstaal wel of niet zou moeten klinken. Geïnspireerd door de grote Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.

Het lijkt in onze maatschappij steeds minder vanzelfsprekend om te geloven, laat staan om daar ook nog eens (publiekelijk) over te spreken. Wat betekent dat voor de christelijke geloofstaal? De Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) peilde reeds in zijn beroemde gevangenisbrieven hoe ingrijpend onze situatie is veranderd ten opzichte van vorige eeuwen. Die situatie vraagt van ons een andere manier van spreken en denken over God. Over deze gedachten willen we met elkaar verder denken. Wat is het eigene van wat de kerk te zeggen heeft, en is dat al dan niet van belang voor onze samenleving?

Over die vraag wordt van gedachten gewisseld door drie sprekers: mgr. Johan Bonny, ds. Bert Dicou en prof. Guido Vanheeswijck. Alle drie leggen ze hun eigen gedachten voor, om vervolgens met elkaar en met u in gesprek te gaan over de thematiek.

Johan Bonny is de 22e bisschop van bisdom Antwerpen. In 2019 schreef hij het boekje Herbeginnen bij Jezus Christus waarin hij ervoor pleit dat we in ons gelovige spreken en handelen moeten beginnen bij Jezus Christus, bij hoe hij handelde en sprak en in ons midden was.

Bert Dicou is predikant van protestantse gemeente de Wijngaard in Antwerpen en docent aan het Arminius Instituut in Amsterdam. Hij schreef en publiceerde in 2019 samen met andere auteurs het boek Ons leven vieren. Zijn ideaal is een kerk die naar buiten treedt en de verbinding zoekt.  

Guido Vanheeswijck is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Antwerpen en de KU Leuven. In 2019 verscheen van zijn hand het boek Onbeminde Gelovigen. Hij schetst daarin hoe geloven impopulair werd en waarom juist een religieus perspectief belangrijk en zinvol is. 

Wie: mgr. Johan Bonny, prof.dr. Guido Vanheeswijck, ds. Bert Dicou

Wanneer: donderdagavond 9 december, 20.00 uur

Waar: Christusgemeente, Bexstraat 13, Antwerpen
Opgave bij: dsbarrykriekaard@gmail.com