Gesprekken over geloven

Durf je te zeggen dat je gelooft? En wat betekent dat dan? Waar geloof je wel/niet in?

Deze gesprekskring is voor leden van alle gemeentes en nadrukkelijk ook voor andere geïnteresseerden die geïnteresseerd zijn over zulke vragen in gesprek te gaan. Samen zoeken en samen verder komen is het motto. De groep o.l.v. ds. Bert Dicou heeft afgelopen jaar een voorzichtige start gehad, en we willen er dit jaar een vervolg aan geven. Plan is ongeveer eens in de maand samen te komen.

Thema’s van de avonden worden gekozen in overleg. Wie niet alle keren kan deelnemen maar af en toe kan aanschuiven: prima, dat kan ook. Vermeld het bij je opgave.

  • Waar:                   Huiskamers van deelnemers
  • Data/tijd:            Maandagavonden, eens per maand, 20 tot 22 uur, data in overleg
  • Opgave:              Bij Bert Dicou
  • Met:                      i.s.m. vzw Motief