Welkom bij de Protestantse kerk De Wijngaard

Sanderusstraat 77, Antwerpen-Zuid. Een gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Gesprekken over geloven

Durf je te zeggen dat je gelooft? En wat betekent dat dan? Waar geloof je wel/niet in?

Deze gesprekskring is voor leden van alle gemeentes en nadrukkelijk ook voor andere geïnteresseerden die geïnteresseerd zijn over zulke vragen in gesprek te gaan. Samen zoeken en samen verder komen is het motto. De groep o.l.v. ds. Bert Dicou heeft afgelopen jaar een voorzichtige start gehad, en we willen er dit jaar een vervolg aan geven. Plan is ongeveer eens in de maand samen te komen.

Thema’s van de avonden worden gekozen in overleg. Wie niet alle keren kan deelnemen maar af en toe kan aanschuiven: prima, dat kan ook. Vermeld het bij je opgave.

Verder lezen

Rust en inkeer. Meditatie-avonden

Mediteren o.l.v. ds. Bert Dicou en Kelly Keasberry. De vorm is simpel: gezamenlijk, in een groep, stil worden en je daarbij laten leiden door korte meditatieve teksten. De meditaties duren een half uur en worden ingeleid en afgesloten met muziek of een eenvoudig lied. Voor wie wil, is er na afloop een tas koffie of thee. Eens in de twee weken op maandagavond,  20 uur. Wie zich opgeeft, wordt toegevoegd aan een maillijst. Ook zonder opgave welkom. Naar keuze kan de hele reeks gevolgd worden of af en toe een avond.

  • Zijkapel kerk Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, Antwerpen (en 25 sep. uitzonderlijk bij Bert Dicou, Plantin en Moretuslei 155, 8C)
  • Maandag 11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 13 en 27 november, 20 tot 21.30 uur
  • Met:                      i.s.m. vzw Motief

Dansen of worstelen met het Leven en de Dood

“Oh, hier kan ik echt geen uitleg bij geven”, was de onthutste reactie van een vrijwilliger die tijdens de tentoonstelling de kerk zou openhouden. De mix van middeleeuwen, reformatie, alchemie en onze tijd bij de worsteling bij het leven en de dood was, is een soms verwarrende, genuanceerde beeldroman bij de presentatie van Hans Holbein door de ogen van Constantine Ferreo.

De houtsneden van Hans Holbein waren voorzien van ge-update tekstversie van de prior van Montrottier, Jean de Vauzelles, bij de Dodendans.  De Illustrator zelf had ondertussen de benen moet nemen omdat in tegenstelling tot andere kunstenaars hij de gezichten heel herkenbaar had weergegeven? Mensen in zijn tijd herkenden daar de keizer, de paus, de generaal en zoveel anderen in, die zich persoonlijk voelden aangesproken en het bestempelden als heiligschennis, majesteitsschennis en het ondergraven van de maatschappelijke orde in kerk en samenleving.

Verder lezen

In Opstand! Geuzen in de Lage Landen. Muzikale lezing Pieter Serrien. Zat. 17 juni, 14.30u

500 jaar geleden werden twee broeders uit Antwerpen op de markt van Brussel terechtgesteld om hun geloof: de eerste protestantse martelaren. Een halve eeuw later waren er zoveel geestverwanten dat er een opstand uitbrak in de Lage Landen. “Ze noemden zich geuzen en streden tegen de katholieke onderdrukking, het bewind van de Spaanse vorst Filips II en zijn behouds-gezinde regering in Brussel.”

Verder lezen

Expositie De twee talen van de Reformatie

Werk van Constantine Ferreo, 4 juni t/m 1 juli op vrijdag en zaterdag. Feestelijke opening/vernissage: zondag 4 juni om 11.30 uur.

In Antwerpen werden in 1523 (precies 500 jaar geleden) twee volgelingen van Luther gearresteerd en veroordeeld als ketters, waarna ze op de brandstapel gezet werden op de Grote Markt in Brussel. In dezelfde tijd maakte Hans Holbein (die ook de Bijbel van Luther illustreerde) zijn reeks ‘Imagines mortis’, een felle politieke aanklacht. Op vrijdagen en zaterdagen, van 14 tot 17 uur, toont kunstenaar Constantine Ferreo zijn hedendaagse herinterpretatie van Holbeins dodendans-reeks, aangevuld met een reeks ‘levensdans’, gebaseerd op het eveneens in die tijd zeer prominente alchemistisch streven naar wijsheid, begrip en verlossing. De linker- en rechterwand van de kerkzaal tonen de twee ‘dansen’ in een veelheid aan werken!

Bezoek aan Rixensart

Zondag 30 april kon eindelijk ons al te lang uitgestelde bezoek aan de gemeente Rixensart doorgaan. We werden onthaald op een fijne tweetalige en interactieve dienst onder leiding van de twee pastores, ds. Yolande Bolsenbroek en ds. Bert Dicou.

Daarna een ontvangst met een glaasje in de heerlijke tuin en een voortreffelijke, zonder meer Bourgondische lunch.

In de namiddag doken we via een prachtig park in Ter Hulpe de kasteelboerderij in. Folon, de kunstenaar,  had de ruimtes omgetoverd tot een tentoonstellingsruimte voor zijn werk.

Verder lezen

Interview met gemeentelid Katrien Schillemans

Het licht schijnt in de duisternis:
de duisternis heeft het niet opgenomen.

                    (Joh. 1:5 Naardense vertaling)

Ik ben een stadsbewoner van 39, die mijn omgeving vaak als grijs en donker ervaar. Ik moet er op letten niet alles van de negatieve kant te bekijken. Misschien is het vreemd om dit te combineren met de Bijbeltekst die ik gekozen had bij mijn belijdenis nu 1 ½ jaar geleden en ook graag hier in dit interview aanhaal. Voor mij was dit een verrassende tekst die me erg aansprak in mijn situatie. Het licht schijnt in die grijze duisternis van leven en gedachten, maar toch is de duisternis er niet in geslaagd het licht te doven.

Deze tekst geeft mij een heel andere licht op de bijbel, waarvan ik enkel de bekende ‘mooie’ verhalen kende. Ik begrijp ook het belang van Bijbelstudie om die bijbel echt te begrijpen of te ontdekken dat er heel iets anders staat dan we in eerste instantie denken.

Verder lezen

Adventsactie voor kinderen in Pakistan

Ons gemeentelid Nirmal heeft regelmatig contact met haar zus Saima. Saima ondersteunt een vrouwenkring van (veelal alleenstaande) moeders die moeten instaan voor het gezinsinkomen. Het gaat om 6 moeders die voor 13 kinderen zorgdragen in de leeftijd van 5-14 jaar. Saima bezoekt de gezinnen regelmatig om hen te steunen en advies te geven. De meeste moeders werken bij anderen als huishoudhulp. Het inkomen is onregelmatig maar is meestal net genoeg voor het eten. Natuurlijk heeft de coronacrisis en de energiecrisis ook zijn gevolgen in Pakistan voor de stijgende voedselprijzen. De zware overstromingen in Pakistan hebben ook geen goed gedaan aan de prijs van het voedsel. Wat niet lukt met hun inkomen is de kinderen naar school te laten gaan.

Verder lezen