Onze gemeente

Een warme gemeente met een hart voor mensen

Aan de Sanderusstraat 77 ligt reeds meer dan honderd jaar het kleine, bescheiden kerkgebouw “De Wijngaard”. Wie houdt van een warme sfeer, is er op de juiste plaats; iedereen kent iedereen, wie nieuw is, kan tijdens het koffiedrinken na de dienst anderen leren kennen. Alle leeftijden en diverse nationaliteiten vieren en delen samen.

Achter de schermen wordt er veel bezoekwerk gedaan, door de leden van de kerkenraad, maar evengoed door andere gemeenteleden. Mensen die wat extra aandacht nodig hebben, worden niet aan hun lot overgelaten.

 

 

 

 

 

De gemeente bruist van activiteit. De eredienst op zondag om 10 uur is de centrale ontmoetingsplaats, maar doordeweeks er ook vaak wat te beleven. Vaak gaat het om activiteiten die samen worden georganiseerd met de andere protestantse kerken in Antwerpen. 

Wij maken als gemeente deel uit van het groter geheel dat de Verenigde Protestantse Kerk in België heet. De vaste, eenvoudige liturgie gecentreerd rond bijbellezing, gebed en overdenking en het samen zingen zul je bij de meeste andere gemeentes ook vinden. Toch heeft elke gemeente van deze landelijke kerk weer haar eigen karakter, zeker in ethische kwesties. De Wijngaard kan  in dit kerkelijk landschap beschouwd worden als een progressieve kerk. 

Wij zijn er fier op een inclusieve geloofsgemeenschap te zijn. Wie behoort tot de LGBTQ-gemeenschap, mag zich hier voluit welkom weten. We staan positief tegenover het zegenen van andere huwelijken dan de traditionele m/v variant.

 

 

Gemeente-zijn doe je niet op een eiland. We zijn verbonden met allerhande protestantse instellingen in de stad zoals, het Protestants Sociaal Centrum en met de stadspredikant. En met de protestantse diensten in de haven, de ziekenhuizen en de gevangenis. Zie deze pagina. Maar ook met andere christenen werken we samen en wat ons betreft houdt de oecumene niet op bij andere kerkgenootschappen. We doen graag mee aan momenten van interreligieuze ontmoeting.

Samen met de andere protestantse kerken in het Antwerpse hebben we een maandblad: De Band

 

* Wijde Kerk