Onze kerkdiensten

De kerkdiensten in onze gemeente zijn ingetogen van karakter: een moment van rust en bezinning, stilstaan bij je leven, samen openstaan voor God. We bidden, zingen uit het protestantse nieuwe Liedboek (psalmen en andere liederen), lezen uit de Bijbel en luisteren naar een preek. De kleinschaligheid van onze gemeente kleurt de sfeer van onze kerkdienst. Het is gemoedelijk en familiaal, alsof we in een huiskamer samen komen.
De eerste zondag van elke maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit doen wij staande, in een kring rond de tafel. 
Jonge kinderen kunnen naar de kindernevendienst. 
Na de dienst is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

Volgens vast stramien is er
– de eerste en de derde zondag van de maand een gewone dienst met de eigen predikant,
– op de tweede zondag een middagviering met een ander karakter (lossere liturgie, soms meer meditatief of creatief)
– op de vierde zondag een dienst met een gastpredikant
Wanneer er een vijfde zondag is, gaan we meest op pad.
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke diensten met de andere stadskerken, soms op één van de andere locaties.

De precieze gegevens zijn te vinden in onderstaand rooster.

 

Datum Dienst Adres Uur Voorganger
28/07/19 Gezamenlijke dienst  Lange Winkelstraat 5 10u Ds. B. Kriekaard
04/08/19 Gezamenlijke dienst  Bexstraat 13 10.30u Ds. B. Dicou
11/08/19 Gezamenlijke dienst  Lange Winkelstraat 5 10u Ds. B. Dicou
18/08/19 Gezamenlijke dienst  Sanderusstraat 77 10u Ds. B. Kriekaard
25/08/19 Gezamenlijke dienst  Lange Winkelstraat 5 10u  Ds. B. Dicou
01/09/19 Geen dienst      
08/09/19 Middagviering, schepping, ecologie ‘Grondsmaak’ in Kontich 15u Ds. E. Delen. Opgave bij scriba, heleen@pobox.com
15/09/19 Eredienst Sanderusstraat 77 10u Ds. B. Dicou