Onze kerkdiensten

maatregelen corona-crisis:

Kerkdiensten ‘op locatie’ zijn voor ons terug mogelijk vanaf 13 juni 2021. Afstand tussen niet-huisgenoten 1,5m, zingen mag, maar met mondmasker, na afloop van de dienst naar buiten (daar verder babbelen kan natuurlijk wel).  We blijven u daarnaast voorzien van een wekelijkse eredienst online, hetzij als live stream, hetzij per Zoom. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte. De uitgezonden diensten kunt u ook op een later moment dat u schikt bekijken. Ons YouTube kanaal is VPKB De Wijngaard .  

De kerkdiensten in onze gemeente zijn ingetogen van karakter: een moment van rust en bezinning, stilstaan bij je leven, samen openstaan voor God. We bidden, zingen uit het protestantse nieuwe Liedboek (psalmen en andere liederen), lezen uit de Bijbel en luisteren naar een preek. De kleinschaligheid van onze gemeente kleurt de sfeer van onze kerkdienst. Het is gemoedelijk en familiaal, alsof we in een huiskamer samen komen.
De eerste zondag van elke maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit doen wij staande, in een kring rond de tafel.  Jonge kinderen kunnen naar de kindernevendienst. Na de dienst is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

 

Datum Dienst Adres Uur Voorganger
13/6/21 Eredienst Sanderusstraat 77 10u Ds. Bert Dicou
20/6/21 Eredienst, met heilig avondmaal Sanderusstraat 77 10u Ds. Bert Dicou. Belijdenisdienst
27/6/21 Eredienst gezamenlijk met Noord  Sanderusstraat 77 10u Ds, Eefje van der Linden
4/7/21

Eredienst. Na afloop ledenvergadering

Sanderusstraat 77 10u Ds. Bert Dicou
11/7/21 Eredienst gezamenlijk met Noord Lange Winkelstraat 5 10u Ds. Bert Dicou
18/7/21 Zomerdienst Lange Winkelstraat 5 10u Ds. Barry Kriekaard
25/7/21 Zomerdienst Lange Winkelstraat 5 10u Diaken Ernst van Velzen
1/8/21 Zomerdienst Bexstraat 13 10.30u  Ds. Bert Dicou

Volgens vast stramien is er
– de eerste en de derde zondag van de maand een gewone dienst met de eigen predikant,
– op de tweede zondag een middagviering met een ander karakter (lossere liturgie, soms meer meditatief of creatief)
– op de vierde zondag een dienst met een gastpredikant
Wanneer er een vijfde zondag is, gaan we meest op pad.
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke diensten met de andere stadskerken, soms op één van de andere locaties.

De precieze gegevens zijn te vinden in bovenstaand rooster.