Onze kerkdiensten

maatregelen corona-crisis:

De meeste maatregelen zijn opgeheven. Wel geldt nog de beperking dat u in de kerkdienst een mondmasker draagt. We blijven u daarnaast voorzien van een wekelijkse eredienst online. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte. De uitgezonden diensten kunt u ook op een later moment dat u schikt bekijken. Ons YouTube kanaal is VPKB De Wijngaard .  

De kerkdiensten in onze gemeente zijn ingetogen van karakter: een moment van rust en bezinning, stilstaan bij je leven, samen openstaan voor God. We bidden, zingen uit het protestantse nieuwe Liedboek (psalmen en andere liederen), lezen uit de Bijbel en luisteren naar een preek. De kleinschaligheid van onze gemeente kleurt de sfeer van onze kerkdienst. Het is gemoedelijk en familiaal, alsof we in een huiskamer samen komen.
De eerste zondag van elke maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit doen wij staande, in een kring rond de tafel.  Jonge kinderen kunnen naar de kindernevendienst. Na de dienst is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

 

Datum Dienst Adres Uur Voorganger
9/1/22 Namiddagviering in het teken van Nieuwjaar, na afloop een warm glaasje op straat  Sanderusstraat 77 15u Mw. Kelly Keasberry
16/1/22 Eredienst Sanderusstraat 77 10u Ds, Bert Dicou
23/1/22 Eredienst Sanderusstraat 77 10u Ds, Petra Schipper
30/1/22 Vijfde zondag. Afhankelijk van maatregelen      
6/2/22 Eredienst met heilig avondmaal Sanderusstraat 77 10u Ds. Bert Dicou
13/2/22 Middagviering Sanderusstraat 77 15u Ds. Bert Dicou
20/2/22 Eredienst Sanderusstraat 77 10 u Ds. Bert Dicou
27/2/22 Eredienst gezamenlijk met Noord Sanderusstraat 77 10 u

Ds. Tünde Boelens, ziekenhuispastor

Volgens vast stramien is er
– de eerste en de derde zondag van de maand een gewone dienst met de eigen predikant,
– op de tweede zondag een middagviering met een ander karakter (lossere liturgie, soms meer meditatief of creatief)
– op de vierde zondag een dienst met een gastpredikant
Wanneer er een vijfde zondag is, gaan we meest op pad.
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke diensten met de andere stadskerken, soms op één van de andere locaties.

De precieze gegevens zijn te vinden in bovenstaand rooster.