Onze kerkdiensten

maatregelen corona-crisis:

De maatregelen zijn opgeheven. We blijven u overigens voorzien van een wekelijkse eredienst online. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte. De uitgezonden diensten kunt u ook op een later moment dat u schikt bekijken. Ons YouTube kanaal is VPKB De Wijngaard.  

De kerkdiensten in onze gemeente zijn ingetogen van karakter: een moment van rust en bezinning, stilstaan bij je leven, samen openstaan voor God. We bidden, zingen uit het protestantse nieuwe Liedboek (psalmen en andere liederen), lezen uit de Bijbel en luisteren naar een preek. De kleinschaligheid van onze gemeente kleurt de sfeer van onze kerkdienst. Het is gemoedelijk en familiaal, alsof we in een huiskamer samen komen.
De eerste zondag van elke maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit doen wij staande, in een kring rond de tafel.  Jonge kinderen kunnen naar de kindernevendienst. Na de dienst is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

 

Datum Dienst Adres Uur Voorganger
1/5/22

Eredienst met heilig avondmaal

Sanderusstraat 77 10u Ds, Bert Dicou
8/5/22 High Tea t.g.v. nieuw kerkfront Sanderusstraat 77 15u Ds, Bert Dicou
15/5/22 Eredienst Sanderusstraat 77 10u Ds, Bert Dicou
22/5/22 Eredienst, gezamenlijk met Noord Sanderusstraat 77 10u mevr. Rina de Bruin
29/5/22 Geen dienst Kerkgang in andere kerk naar keuze    
5/6/22 Pinksteren. Gezamenlijk met andere kerken Bexstraat 13 10.30u! Ds. Bert Dicou, ds. Barry Kriekaard, ds. Petra Schipper, …
12/6/22 Op uitstap! Turnhout 10 u Ds. Marcel Pool en ds. Bert Dicou
19/6/22 Eredienst  Sanderusstraat 77 10 u

Ds. Marcel Pool

Volgens vast stramien is er
– de eerste en de derde zondag van de maand een gewone dienst met de eigen predikant,
– op de tweede zondag een middagviering met een ander karakter (lossere liturgie, soms meer meditatief of creatief)
– op de vierde zondag een dienst met een gastpredikant
Wanneer er een vijfde zondag is, gaan we meest op pad.
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke diensten met de andere stadskerken, soms op één van de andere locaties.

De precieze gegevens zijn te vinden in bovenstaand rooster.