Onze kerkdiensten

maatregelen corona-crisis:

Kerkdiensten ‘op locatie’ zijn er voorlopig alleen nog met minimale bezetting. Maar we blijven u voorzien van een wekelijkse eredienst online, hetzij als live stream, hetzij per Zoom. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte. De uitgezonden diensten kunt u ook op een later moment dat u schikt bekijken. Ons YouTube kanaal is VPKB De Wijngaard .  

De kerkdiensten in onze gemeente zijn ingetogen van karakter: een moment van rust en bezinning, stilstaan bij je leven, samen openstaan voor God. We bidden, zingen uit het protestantse nieuwe Liedboek (psalmen en andere liederen), lezen uit de Bijbel en luisteren naar een preek. De kleinschaligheid van onze gemeente kleurt de sfeer van onze kerkdienst. Het is gemoedelijk en familiaal, alsof we in een huiskamer samen komen.
De eerste zondag van elke maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit doen wij staande, in een kring rond de tafel. 
Jonge kinderen kunnen naar de kindernevendienst. 
Na de dienst is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

Volgens vast stramien is er
– de eerste en de derde zondag van de maand een gewone dienst met de eigen predikant,
– op de tweede zondag een middagviering met een ander karakter (lossere liturgie, soms meer meditatief of creatief)
– op de vierde zondag een dienst met een gastpredikant
Wanneer er een vijfde zondag is, gaan we meest op pad.
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke diensten met de andere stadskerken, soms op één van de andere locaties.

De precieze gegevens zijn te vinden in onderstaand rooster. 

 

Datum Dienst Adres Uur Voorganger
21/2/21 Eredienst Sanderusstraat 77 10u Ds. Bert Dicou
28/2/21 Eredienst, gezamenlijk met Noord Sanderusstraat 77 10u Frank Pouliart
7/3/21 Eredienst met heilig avondmaal  Sanderusstraat 77 1ou ds. Bert Dicou
14/3/21 Middagviering Sanderusstraat 77 15u Ds. Bert Dicou
21/3/21 Eredienst Sanderusstraat 77 10u Kelly Keasberry
28/3/21 Eredienst, gezamenlijk met Noord, Palmpasen Lange Winkelstraat 5 10u Ds. Bert Dicou
4/4/21 Eredienst, heilig avondmaal. Pasen   Sanderusstraat 77 10u Ds. Bert Dicou
11/4/20 Middagviering Sanderusstraat 77 15u  Ds. Bert Dicou