Onze kerkdiensten

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte. De diensten in ons eigen kerkgebouw worden ook uitgezonden. U kunt ze op het moment zelf of op een later moment bekijken. Ons YouTube kanaal is VPKB De Wijngaard.  

De kerkdiensten in onze gemeente zijn ingetogen van karakter: een moment van rust en bezinning, stilstaan bij je leven, samen openstaan voor God. We bidden, zingen uit het protestantse nieuwe Liedboek (psalmen en andere liederen), lezen uit de Bijbel en luisteren naar een preek. De kleinschaligheid van onze gemeente kleurt de sfeer van onze kerkdienst. Het is gemoedelijk en familiaal, alsof we in een huiskamer samen komen.
De eerste zondag van elke maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit doen wij staande, in een kring rond de tafel.  Jonge kinderen kunnen naar de kindernevendienst. Na de dienst is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

 

Datum Dienst Adres Uur Voorganger
26/3/23

Eredienst

Sanderusstraat 77 10u Ds. Eleonora Hof
2/4/23 Gezamenlijke dienst met Noord. Met H. Avondmaal Lange Winkelstraat 5 10u Ds. Bert Dicou
9/4/23 Eredienst. Pasen Sanderusstraat 77 10u  Ds. Bert Dicou
16/4/23 Eredienst  Sanderusstraat 77 10u Ds. Bert Dicou
23/4/23 Eredienst, met Noord Sanderusstraat 77 10u Ds. Marc Schippers
30/4/23 Op uitstap, kerkdienst en namiddag-programma

Rixensart

10u Ds. Yolande Bolsenbroek en ds. Bert Dicou
7/5/23 Eredienst met H. Avondmaal Sanderusstraat 77 10u Ds. Bert Dicou
14/5/23 Namiddagviering Sanderusstraat 77 15u

Ds. Bert Dicou

 

Volgens vast stramien is er
– de eerste en de derde zondag van de maand een gewone dienst met de eigen predikant,
– op de tweede zondag een middagviering met een ander karakter (lossere liturgie, soms meer meditatief of creatief)
– op de vierde zondag een dienst met een gastpredikant
Wanneer er een vijfde zondag is, gaan we meest op pad.
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke diensten met de andere stadskerken, soms op één van de andere locaties.

De precieze gegevens zijn te vinden in bovenstaand rooster.