Veertigdagentijd

De veertigdagentijd werd in De Wijngaard geopend met een meditatieve middagviering in muzikale stijl. Eenvoudig van opzet: er klonken Bijbelgedeelten en gedichten over verstilling en inkeer, organiste Laura Silva Mendes speelde het ene na het andere prachtige stuk, tussendoor lazen verschillende gemeenteleden telkens een fragment uit de evangeliën dat betrekking had op de lijdenstijd. Vooraf vertelde Laura hoe zij zelf leefde met muziek, hoe muziek voor haar aan kon sluiten bij haar gevoelens en haar andersom op kon tillen en mee kon nemen. Iets daarvan maakten wij mee tijdens deze viering.

Een andere vermeldenswaardige bijdrage is die van Brenda Blokland, die speciaal met het oog op de kinderen – maar de volwassenen genieten mee – een doorgaand project had uitgezocht dat als een rode draad de zondagen van deze periode verbond, verdiepend op weg naar Pasen. Met te behalen diploma’s!