Remonstranten in Antwerpen 1619 / 2019: symposium 30 september

De Remonstrantse Broederschap bestaat 400 jaar. Het kleine Nederlandse kerkgenootschap is in 1619 opgericht in een woonhuis in Antwerpen. De stichters waren een groep ‘remonstrants gezinde’ predikanten in ballingschap, de verliezers van de Synode van Dordt. Na 400 jaar keren we terug naar de plek waar het allemaal begon. Symposium 30 september! Het symposium belicht de oorsprongsgeschiedenis van de Remonstrantse Broederschap van verschillende kanten. Dat doen we op de dag van de start van  de oprichtingsvergadering in 1619:, 30 september dus. Organisatie Arminius Instituut, Amsterdam Centre for History and Heritage of Protestantism (ACHHP) en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een historisch symposium plaats op één van de mooiste locaties van de stad Antwerpen.

Opgave gewenst: mail Vera Kok.

Maandag 30 september, 13 – 16.30 uur
Nottebohmzaal EHC (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), Hendrik Conscienceplein 4, Antwerpen

Lezingen:

  • prof. dr Guido Marnef: Antwerpen aan het begin van de 17e eeuw. Nasleep calvinistische reformatie, stadsgeschiedenis en couleur locale
  • dr Bert Dicou: Eerste dagen. De geboorte van een kerkgenootschap.
  • drs Steven van Impe, conservator EHC: Remonstrantica in de collectie van het EHC.  Achtergronden van de boekcultuur in de 17e eeuw
  • prof. dr Mirjam van Veen: Vluchtverhalen van Remonstranten. Repressie, beeldvorming en heroïek
  • dr  Marie Juliette Marinus, Felixarchief: De houding van bisschop Malderus, het Antwerpse stadsbestuur en de jezuïetenorde t.o.v. de Remonstrantse Broederschap

Het symposium wordt afgesloten met een glaasje en een hapje (16.30-17 uur).

 

Image by NilsW from  Pixabay