Zondag 15 december, 15 uur:

Door stilte bewogen

Een zondagmiddag in de Adventstijd (15 december, 15 tot 17 uur). In onze kerk is te gast: filosoof en godsdienstwetenschapper Isfried Rodeyns, Hij zal ons meenemen in de spiritualiteit van de stilte. Heel passend voor de Adventstijd, die immers een tijd van inkeer en bezinning is. Maar er is ook plek voor muziek: de blues! De inleider schrijft:

In het quakerisme heeft Isfried Rodeyns eindelijk zijn spirituele thuis gevonden. Hij vertelt over zijn zoektocht waarin interlevensbeschouwelijk dialoog en rechtvaardigheidsgevoel een centrale rol spelen. Zijn verhaal brengt ons langs de waarde van vasten en advent, de positie van de vrouw in de kerk, en de spiritualiteit van de blues. Doorheen die reis ontdekken we de oorsprong en eigenheid van het quakerisme, geworteld in profetisch activisme en mystieke stilte. Isfried Rodeyns is vijf jaar lid van de Brussels and Luxembourg Yearly Meeting en nam initiatief tot de Gentse Meeting for Worship Group. Hij stond tien jaar in het onderwijs en werkt momenteel voor VOEM, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims.