Oecumenisch vieren bij Pius X

Op 19 februari waren de mensen van de Wijngaard welkom bij de parochie van Pius X. Als je als dominee dan samen met de diaken Rik Corens mag voorgaan onder de krasse leiding van een 92-jarige priester, Cyriel Dehandschutter, voel je dat de traditie van oecumene al een lange geschiedenis kent,

De bruiloft van Kana in Galilea stond centraal in de viering. Johannes laat het optreden van Jezus starten met een feest en dan nog wel in Galilea, niet in Jeruzalem. In onze tijd zou dat Molenbeek of Antwerpen Noord kunnen zijn.

Daar begin je toch niet met je carrière als Wereldfiguur? Had Jezus een pr-bureau gehad, dan hadden die het zeker anders aan gepakt. En dan nog met een feest waarbij het gewone (water) in iets speciaals veranderde (wijn). Jezus zorgde er dat het feest kon doorgaan tegen alle verwachtingen in, onverwacht en niet georganiseerd, op een plaats waar de hoop vaak al verdwenen was door de dagelijkse zorgen.

Vieringen houden het vuur van het geloof brandend ondanks het teruglopend aantal kerkgangers. Op die manier blijft geloven een feest, individueel en als gemeenschap. Wij zijn hierbij gasten, mensen onderweg die mogen mee genieten met als centrale opdracht; het goed hebben met elkaar en het goed maken voor elkaar.

Die boodschap klonk uit de preek en werd bevestigd in de geloofsbelijdenis die we samen uitspraken. ‘Wij beseffen en aanvaarden dat we onze rust niet vinden in de zekerheid van wat we belijden, maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt…….’ De moeite om eens verder te lezen. Verschillende tradities komen hierin samen en vieren samen hun geloof en ontmoeting.

(Tetty Rooze – de Boer)