Aan tafel in de Wijngaard

Vanaf februari eens in de maand: samen eten in het gebouw van protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen. Voor wie in de buurt woont, of er best voor naar ’t Zuid wil komen. Gezellig samen aan tafel. Pastores Ina Koeman en Bert Dicou houden van koken en ontvangen u graag. Het geheel omlijst met gedichten of een actueel verhaal om over na te denken.

Opgeven voor de eerstvolgende keer, 9 maart, bij Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com, 0486 83 47 88

Data: maandagen 10 februari, 9 maart, 20 april , 11 mei

Tijd: 18 uur

U kunt zich opgeven voor één keer of voor de hele reeks. Gaarne uw opgave voor de eerste maaltijd vóór 5 februari.