Poëzie in Buurthuis de Buurt

Zondag 1 maart deden we de eerste van twee middagen met poëzie over ‘moed’, Een activiteit in goede samenwerking tussen de Antwerpse protestanten (Petra Schipper, Bert Dicou), de Noordergeuzen o.l.v. Filip Vanderbeek (poëziegroep van PSC Open Huis), en Buurthuis de Buurt. De aanleiding voor de keus voor het thema moed voor deze twee middagen, is dat het dit voorjaar, 9 april, precies 75 jaar geleden is dat een van

de grote geesten van de 20e eeuw, de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg werd opgehangen. Dat was vanwege zijn betrokkenheid bij een samenzwering tegen Hitler.

Bonhoeffer werd 39 jaar. Zijn moed moet genoemd worden. De tweede bijeenkomst, op 10 mei, zelfde plek, zelfde uur, leggen we meer direct het verband met moed in situaties van oorlog en verzet. De eerste keer hielden we het iets dichterbij, we gaan het hebben over moed in persoonlijke omstandigheden. De poëzie werd voorgedragen door de Noordergeuzen en door lezers uit de protestantse gemeentes. Er was muziek, onze musicus was Bert Sarah, en na afloop bleef iedereen hangen voor een gezellig samenzijn met een praatje en een drankje.

Foto’s Kathleen Vermeulen en Bert Dicou. Meer foto’s in dit album.