Overlijden Egbert Rooze

Zaterdag 18 april overleed onverwacht Egbert Rooze, 71 jaar oud nog maar. We verliezen in hem een beminnelijk en warm gemeentelid, die niet heel vaak in onze diensten kwam maar zich hier goed thuis voelde en altijd kritisch betrokken was. Voor mij als predikant heel boeiend om iemand in je gemeente te hebben met zoveel exegetische kennis en zo’n uitgesproken aandacht voor de politiek-maatschappelijke betekenis van het bijbelse bevrijdingsverhaal. Onvoorstelbaar groot is het verdriet bij Tetty en bij de kinderen en kleinkinderen. Laten we aan hen denken en voor hen bidden. De uitvaart vindt 24 april plaats in, noodgedwongen, kleine kring.

U kunt hier een uitgebreider in memoriam lezen, met veel aandacht voor zijn werk als theoloog.

ds. Bert Dicou