Kerkdiensten weer toegelaten

Er zijn weer kerkdiensten toegelaten, maar die zijn voorlopig aan een hele lijst beperkingen onderworpen. Ze zullen dus anders zijn dan de erediensten die we gebruikelijk houden. Er mag niet gezongen worden. Het aantal kerkgangers is strikt beperkt en op intekening, er is geen koffie drinken na de diensten. In een pas verspreid document zijn de voorwaarden op een rijtje gezet. Ouderen en mensen met chronische gezondheidsproblemen ‘wordt aanbevolen niet deel te nemen’. Desondanks wil de Kerkenraad uitproberen of het onder deze omstandigheden mogelijk is de eredienst her op te pakken. Via de Nieuwsbrief volgt een inventarisatie. U kunt sowieso altijd met uw vragen contact opnemen de kerkenraad. Per mail kan dat met Heleen Rouwenhorst . Bellen kan met Thamar Blokland of met de predikant,

We denken voor het her-oppakken van de diensten aan zondagen 21 en 28 juni, en 5 juli. Daarna beginnen de gezamenlijke zomerdiensten, die zullen doorgaan in de kerk aan de Lange Winkelstraat. Die is groter en kan eenvoudiger ingespeeld worden op de beperkende maatregelen.

Uiteraard hopen ook wij dat het over een tijdje terug mogelijk zal zijn met minder beperkingen samen te kunnen komen en te kunnen vieren.