Brieven bij de Apocalyps

Brieven bij de Apocalyps, project n.a.v. de tentoonstelling in onze kerk Parathesi, van de Grieks-Antwerpse kunstenaar Constantine Ferreo (half mei-half juni 2021). Reacties van bezoekers en anderen op de vraag of onze tijd ook apocalyptische trekken vertoont. En zo ja: wat is dan onze hoop? En ons visioen? Zie deze pagina voor de opbrengst. Zie ook de fotoreportage van de expositie.