Oekraïne

Sinds 24 februari, de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel, zijn we allemaal in shock en vragen wij ons af wat wij kunnen doen voor de vrede. De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) heeft verschillende verzoeken om hulp ontvangen, vooral van de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (CCME). De zusterkerken in de landen die aan Oekraïne grenzen, doen veel werk voor de opvang van vluchtelingen. Onze hulp aan hen zal een belangrijk verschil maken. De Synodale Raad heeft besloten steun te verlenen aan Hungarian Interchurch Aid (HIA), een oecumenische hulporganisatie in Hongarije. De Synodale Raad heeft een noodfonds van 20.000 euro opgericht om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wij roepen kerkgemeenten en leden op om met extra giften en collectes bij te dragen aan dit fonds.

Het ingezamelde geld kan worden overgemaakt op de rekening van Uniprobel:

BE06 3100 0835 5022

Met de vermelding:

Steun voor Oekraïne

Het door de kerkgemeenten ingezamelde bedrag zal door de Synodale Raad worden verdubbeld.

Dus 1 euro ingezameld = 2 euro gedoneerd.