Interview met gemeentelid Katrien Schillemans

Het licht schijnt in de duisternis:
de duisternis heeft het niet opgenomen.

                    (Joh. 1:5 Naardense vertaling)

Ik ben een stadsbewoner van 39, die mijn omgeving vaak als grijs en donker ervaar. Ik moet er op letten niet alles van de negatieve kant te bekijken. Misschien is het vreemd om dit te combineren met de Bijbeltekst die ik gekozen had bij mijn belijdenis nu 1 ½ jaar geleden en ook graag hier in dit interview aanhaal. Voor mij was dit een verrassende tekst die me erg aansprak in mijn situatie. Het licht schijnt in die grijze duisternis van leven en gedachten, maar toch is de duisternis er niet in geslaagd het licht te doven.

Deze tekst geeft mij een heel andere licht op de bijbel, waarvan ik enkel de bekende ‘mooie’ verhalen kende. Ik begrijp ook het belang van Bijbelstudie om die bijbel echt te begrijpen of te ontdekken dat er heel iets anders staat dan we in eerste instantie denken.

Eigenlijk is het een droevig boek hoe de mensen steeds weer hun kansen verknoeien, maar toch blijft de hoop die mensen doet opstaan in Jezus’ naam en opnieuw doet geloven in nieuwe kansen. Het versterkt enorm je innerlijk kompas, zoals mijn partner Dimitri het noemt, waarin je steeds wordt uitgedaagd eigen, eerlijke keuzes te maken tussen goed en kwaad. Hij steunt en respecteert me in mijn zoektocht en in de keuzes die ik nu gemaakt heb qua geloof, hoewel hij zelf niet direct deze keuzes maakt.  

Mijn leven is al een lange zoektocht naar datgene wat dat licht zichtbaar maakt zodat mijn leven zin krijgt en houdt. De protestantse kerk de Wijngaard heb ik, midden in Coronatijd, op die zoektocht leren kennen.  Protestantisme ken ik al vanuit mijn kinderenjaren via buurmeisjes. Zelf ben ik in de katholieke traditie opgegroeid. De kerk als instituut had niet direct een positieve indruk nagelaten. Het kennismaken met dit geloofsleven en gemeenschap in ‘de Wijngaard’ was voor mij een bevrijdende ontmoeting, ook al was dat in het begin via zoom, gsm en mails. Het werd voor mij een lichtbaken in de stad.  Ik voelde me terug in mijn kracht gezet door de uitleg van de dominee en het luisterend oor stimuleert het maken van keuzes vanuit mijn geloof.  Op een speciale en creatieve manier voel ik mijn eigen inbreng en keuzes gerespecteerd en mag ik die beleven in de diversiteit van andere deelnemers in de geloofsgemeenschap.

Ik voel ook dat ik nu mijn werkplek heb gevonden voor de zorg in Thuishaven waar volwassenen wonen met een mentale beperking. Hoewel ik jarenlang mij op sociale en creatieve wijze voor hen inzette via bv dansexpressie en schilderen, merkte ik dat de herhaling van activiteiten mij zelf geen ruimte bood voor eigen groei. Ik had meer nodig, maar voelde ook wel dat het vinden van een balans wat ik wilde en aan kon soms een rem was en me serieus uit balans kon brengen. De huidige taakinvulling sluit beter aan op welke manier ik present kan en wil zijn.

Het geeft mij ook de ruimte om op creatief vlak me zelf uit te dagen en bij te leren. Het is soms een hele opdracht om de techniek en de emotie die het beeld de gedachte bij mij oproept op papier te zetten in kleur. Ik heb veel gehad aan Inge van Wezenbeek die mij via haar workshops ‘Indigo Art’ nog steeds bemoedigd en mij samen met de andere cursisten laat ‘leren’.  Dat leren doe ik ook van de deelnemers aan deelnemen aan de workshop ‘Bijbels schilderen’. Ik geniet er enorm van iedereen geïnspireerd bezig te zien, iedereen vanuit zijn beleving.

 Een van de woorden uit de bijbel die mij zijn bijgebleven is Hineni, een Hebreeuws woord[1] dat betekent: ‘Hier ben ik, hier sta ik’. Ondanks het duister, blijf ik in het licht. Dit woord van Mozes is ook mijn kern geworden in mijn geloofsleven.

Dat vertaal ik in mijn schilderijen om soms heel eigen wijze, zoals dit schilderij van het hart, veilig omgeven door een baarmoeder in een donkere wereld. Je verwacht geen nieuw leven, maar toch het licht en leven groeit, onzichtbaar maar het klopt. 

Borgerhout 3/11/2022


[1] Hineni komt 178 keer voor in de Thora, maar wordt ook aangehaald in hedendaagse poëzie zoals in het liedje van Leonard Cohen, https://www.kuleuven.be/thomas/page/you-want-it-darker/