Herman Lauwers: God en Allah in het land der atheïsten. do. 9 maart, 20 u

Gesprek met de auteur in De Wijngaard, Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen

Welke rol is er weggelegd voor religie in onze hedendaagse samenleving? 


Hermans Lauwers, zelf agnost, ziet het belang in van religie. Deze psycholoog en voormalig volksvertegenwoordiger met jarenlange ervaring in het sociaal-culturele werk, verzet zich tegen een staat waarbij atheïsme een soort van staats-filosofie wordt. In een vraaggesprek zal de auteur zijn visie op religieus pluralisme binnen een multiculturele samenleving uit de doeken doen.
Een avond voor wie het gepolariseerde geschreeuw wil overstijgen en op zoek is naar nuance. Een avond voor wie interesse heeft in religie, filosofie en actuele maatschappelijke vraagstukken.
Entree: vrije gift