Gesprekken over geloven

Durf je te zeggen dat je gelooft? En wat betekent dat dan? Waar geloof je wel/niet in?

Deze gesprekskring is voor iedereen die erin geïnteresseerd is over zulke vragen in gesprek te gaan. Samen zoeken en samen verder komen is het motto. De groep o.l.v. ds. Bert Dicou komt ongeveer eens in de maand samen bij een van de deelnemers thuis.

Thema’s van de avonden worden gekozen in overleg. Welke aspect van geloof en leven zou jij je graag eens in verdiepen? Daar gaat zeker ruimte voor zijn in deze kring. Wie niet alle keren kan deelnemen maar af en toe kan aanschuiven: prima, dat kan ook. Vermeld het bij je opgave.

  • Waar:                   Huiskamers van deelnemers
  • Data/tijd:            Maandagavonden, eens per maand, 20 tot 22 uur, data in overleg.
  • Opgave:              Bij Bert Dicou
  • Met:                      i.s.m. vzw Motief