Rust en inkeer. Meditatie-avonden

Mediteren o.l.v. ds. Bert Dicou en Kelly Keasberry. De vorm is simpel: gezamenlijk, in een groep, stil worden en je daarbij laten leiden door korte meditatieve teksten. De meditaties duren een half uur en worden ingeleid en afgesloten met muziek of een eenvoudig lied. Voor wie wil, is er na afloop een tas koffie of thee. Eens in de twee weken op maandagavond, 20 uur. Wie zich opgeeft, wordt toegevoegd aan een maillijst. Ook zonder opgave welkom. Naar keuze kan de hele reeks gevolgd worden of af en toe een avond.

  • i.s.m. vzw Motief
  • Waar:                  Brabantse Olijfberg (zij-ingang), Lange Winkelstraat 5, Antwerpen
  • Data/tijd:            Maandagen eens in de twee weken vanaf 8 april 2024, 20 tot 21.15 uur