Welkom bij de Protestantse kerk De Wijngaard

Sanderusstraat 77, Antwerpen-Zuid. Een gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Oekraïne

Sinds 24 februari, de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel, zijn we allemaal in shock en vragen wij ons af wat wij kunnen doen voor de vrede. De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) heeft verschillende verzoeken om hulp ontvangen, vooral van de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (CCME). De zusterkerken in de landen die aan Oekraïne grenzen, doen veel werk voor de opvang van vluchtelingen. Onze hulp aan hen zal een belangrijk verschil maken. De Synodale Raad heeft besloten steun te verlenen aan Hungarian Interchurch Aid (HIA), een oecumenische hulporganisatie in Hongarije. De Synodale Raad heeft een noodfonds van 20.000 euro opgericht om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wij roepen kerkgemeenten en leden op om met extra giften en collectes bij te dragen aan dit fonds.

Verder lezen

Nieuwjaarsviering

De Wijngaard nodigt u van harte uit voor een feestelijke Nieuwjaarsdienst. Het afgelopen jaar was, mede door corona, niet altijd makkelijk. Maar samen houden we de moed erin!
U bent van harte uitgenodigd op
Zondag 9 januari om 15.00 uur
Sanderusstraat 77 – Antwerpen-Zuid
Na afloop zal er vanaf 16.00 uur buiten het gebouw gelegenheid zijn om samen met buurtbewoners het glas te heffen op het nieuwe jaar. We zien ernaar uit u te ontmoeten!
Meer info? kellykeasberry@gmail.com of bel: 0479 16 11 96

Zie verder deze flyer.

Een bisschop, een filosoof en een dominee over de moed om (niet) te spreken over God.

Debatavond 9 december Antwerpen (Bexstraat 13). Met Mgr. Johan Bonny, prof. dr. Guido Vanheeswijck en ds. Bert Dicou. Update: deze avond wordt uitgesteld vanwege de minder gunstige ontwikkeling van de coronacijfers.

Donderdag 9 december laten een bisschop, een filosoof en een protestants theoloog hun licht schijnen over de vraag of en hoe in onze samenleving de christelijke geloofstaal wel of niet zou moeten klinken. Geïnspireerd door de grote Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.

Verder lezen

Gedachtenisdienst zondag 21 november

Eenmaal per jaar, op de laatste zondag voor Advent, gedenken we de gestorvenen uit de gemeente. Ook is er ruimte om te denken aan anderen die we aan de dood zijn kwijtgeraakt, afgelopen jaar of eerder. Op de zondagen voorafgaand aan deze dienst verzamelen we de namen van wie u graag genoemd wil hebben. De namen zullen worden voorgelezen in de dienst. In de dienst is er gelegenheid voor ieder dat wil een kaarsje aan te steken (een of meer) voor degenen die u wil gedenken.

Verder lezen

Havenpastoraat

Namiddagviering 14 november, 15 uur met presentatie van ds. Marc Schippers, havenpastor. Dat betekent dat u alles te horen gaat krijgen over de Antwerpse haven, zeelieden, schepen, en hoe in die bedrijvige wereld de kerk niet afwezig is voor de velen, uit alle landen, die daar nood aan hebben.

Het verlangen naar zin. Discussie met Hans Alma (20 oktober)

Ieder mens verlangt naar een zinvol en waardevol leven. We geven daar op eigen manier vorm aan in onze seculiere samenleving. Maar waar komt dat verlangen naar zin en waarde vandaan? Hoe kunnen we erover met elkaar in gesprek gaan? Kunnen levensbeschouwelijke tradities ons zoeken naar zin nog verrijken? Die vragen behandelt hoogleraar Hans Alma in haar boek “Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld”.

De officiële presentatie van het boek, die al vorig jaar zou plaatsvinden, werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Nu is er dan toch een datum geprikt. De discussie zal doorgaan op woensdagavond 20 oktober aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudies te Brussel. U kunt het naar keuze ter plekke of online meemaken.

Lees hier meer.

Vergevingsgezinde wegen

Een tijdje terug zag ik op ATV een korte reportage over mijn straat, de Plantin- en Moretuslei. Die is volledig opnieuw aangelegd, en het resultaat mag er zijn, volgens velen. Helaas voor de bestuurders was ook de Fietsersbond een kijkje komen nemen, en volgens hen was het nog helemaal niet af. Zij hadden een lange lijst opgesteld van zaken die beslist nog verbeterd zouden moeten worden. De reportage van ATV nam ons mee langs een aantal van die dringende knelpunten. Tot mijn verrassing kwam daarbij ook ons toch uiterst fietsvriendelijke Velo-station voorbij. Het punt was echter dat dat was aangelegd op zo’n nieuwe-stijl waterdoorlatende strook met om en om een klinker en een stukje aarde. Heel nuttig om overvloedig water niet linea recta naar het riool te loodsen maar het deels weg te laten zakken in de grond.

Verder lezen