Welkom bij de Protestantse kerk De Wijngaard

Sanderusstraat 77, Antwerpen-Zuid. Een gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Op weg naar Kerst en het nieuwe jaar

Kerstdienst

Op weg naar Kerst! Het feest van de Geboorte zoals dat sinds zeer lang is gevierd, in alle omstandigheden. Het is gevierd in kalme tijden en in roerige tijden, in opgewekte en in onheilspellende periodes. Een vrolijk Kerstfeest zat er lang niet altijd in. Ik hoop dat het voor u goed gaat zijn dit jaar. Of toch zo goed mogelijk, ondanks de beperkingen van dit moment. En ik wens u goede moed als het dit jaar moeilijk zal met Kerst voor u. In ieder geval gaan we ons best doen om op Kerstochtend een mooie dienst voor u uit te zenden. U kunt er weer bij zijn op ons YouTube kanaal VPKB De Wijngaard.

Kerkdiensten via live stream

Verder lezen

Kip en Ei (kerkdienst 11 oktober, 15 uur)

Onze uitgestelde Zondag Werelddiaconaat: PSC-project Kip en Ei in Burkina Faso

Werelddiaconaat houdt in: samenwerken met mensen, met name in Afrika, om met vereende krachten aan menswaardigheid te werken op verschillende fronten tegelijk: economisch, sociaal, educatief, ecologisch, … Dit krijgt vorm in het PSC-project met de toepasselijke meerduidige naam “Kip èn Ei”, een rechtvaardige en duurzame kippenkwekerij met allerlei bijkomende projecten en voordelen voor de locale gemeenschap.

Verder lezen

Belijdenisdienst

Twee nieuwe leden op belijdenis: Lennart Blokland en Luka de Bleser

 In de middagdienst van 13 september spraken Lennart en Luka uit lid van onze gemeente te willen worden. De aanwezige leden zeiden van harte “ja” toen hun gevraagd werd of zij hiermee instemden en samen met hen de weg van het geloof wilden vervolgen. Beiden hadden zich het afgelopen jaar op de belijdeniscatechisatie goed verdiept in de zaken van het geloof en lazen in de dienst hun eigen, zelf geschreven belijdenis voor. Het was een zeer feestelijk gebeuren! Verder lezen

Kerkdiensten weer toegelaten

Er zijn weer kerkdiensten toegelaten, maar die zijn voorlopig aan een hele lijst beperkingen onderworpen. Ze zullen dus anders zijn dan de erediensten die we gebruikelijk houden. Er mag niet gezongen worden. Het aantal kerkgangers is strikt beperkt en op intekening, er is geen koffie drinken na de diensten. In een pas verspreid document zijn de voorwaarden op een rijtje gezet. Ouderen en mensen met chronische gezondheidsproblemen ‘wordt aanbevolen niet deel te nemen’. Desondanks wil de Kerkenraad uitproberen of het onder deze omstandigheden mogelijk is de eredienst her op te pakken. Via de Nieuwsbrief volgt een inventarisatie. Verder lezen

Kerkdiensten online

(Uit: De Band, artikel stadspredikant ds. Petra Schipper)

Zijn we door de moeilijkste periode heen? Door de diepte van de Goede Week op het spoor van Pasen op weg naar nieuw leven? Het zijn grote woorden, maar het valt ook zo wonderlijk samen: de coronacurve en het liturgisch jaar. We missen het samen kunnen vieren en bezinnen, toch het kloppend hart van kerk-zijn. Online vieren is behelpen, meer niet. Zeker geen vervanging, maar tijdelijke noodoplossing om de verbondenheid toch te blijven opzoeken. We leggen er veel liefde, energie, zoekwerk en creativiteit in om er iets van te maken. Verder lezen

Kerkdiensten online (VPKB Antwerpen)

De gemeentes van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB) in Antwerpen Noord, Oost en Zuid hebben de handen ineengeslagen om een online alternatief aan te bieden voor de diensten in hun gemeentes. Ook stadspredikant Petra Schipper en de evangelist van het Bijbelhuis Ernst van Velzen doen mee.

We blijven vooralsnog verstoken van net datgene wat zoveel doet en zegt: oogcontact, een handdruk, kus, knuffel, schouderklopje, het samen zingen, bidden, luisteren, stil zijn. Alles wat onze gemeenschap zo hecht maakt en hecht doet ervaren. Deze situatie zet ons als kerken op een heel ander spoor.

Verder lezen

Online viering 22 maart

Vanaf zondag 22 maart komen er online vieringen beschikbaar, uitgevoerd door de Antwerpse predikanten. Onze gemeente is als eerste aan de beurt. Ietwat onwennig heb ik deze week vanuit mijn studeerkamer gedaan alsof ik onze gemeente tegenover me had zitten. Brenda Blokland heeft vanuit de huiskamer de liederen ingezongen, met technische assistentie van Paul de Bleser. Luc Hommers heeft er een mooi geheel van gemaakt. We hopen dat u het fijn vindt!
De dienst is vanaf zondagochtend 10 uur te bekijken op het YouTube kanaal Protestantse kerken Antwerpen – VPKB, ook te vinden achter deze link. Ook na zondag kunt u de viering daar bekijken. (NB voor zondag is er nog niets te zien).
Als u na de viering over iets wil doorpraten, mag u mij bellen of mailen.
Ds. Bert Dicou, 0495 892177, bert.dicou@gmail.com