Welkom bij de Protestantse kerk De Wijngaard

Sanderusstraat 77, Antwerpen-Zuid. Een gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Kerkdiensten weer toegelaten

Er zijn weer kerkdiensten toegelaten, maar die zijn voorlopig aan een hele lijst beperkingen onderworpen. Ze zullen dus anders zijn dan de erediensten die we gebruikelijk houden. Er mag niet gezongen worden. Het aantal kerkgangers is strikt beperkt en op intekening, er is geen koffie drinken na de diensten. In een pas verspreid document zijn de voorwaarden op een rijtje gezet. Ouderen en mensen met chronische gezondheidsproblemen ‘wordt aanbevolen niet deel te nemen’. Desondanks wil de Kerkenraad uitproberen of het onder deze omstandigheden mogelijk is de eredienst her op te pakken. Via de Nieuwsbrief volgt een inventarisatie. Verder lezen

Kerkdiensten online

(Uit: De Band, artikel stadspredikant ds. Petra Schipper)

Zijn we door de moeilijkste periode heen? Door de diepte van de Goede Week op het spoor van Pasen op weg naar nieuw leven? Het zijn grote woorden, maar het valt ook zo wonderlijk samen: de coronacurve en het liturgisch jaar. We missen het samen kunnen vieren en bezinnen, toch het kloppend hart van kerk-zijn. Online vieren is behelpen, meer niet. Zeker geen vervanging, maar tijdelijke noodoplossing om de verbondenheid toch te blijven opzoeken. We leggen er veel liefde, energie, zoekwerk en creativiteit in om er iets van te maken. Verder lezen

Kerkdiensten online (VPKB Antwerpen)

De gemeentes van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB) in Antwerpen Noord, Oost en Zuid hebben de handen ineengeslagen om een online alternatief aan te bieden voor de diensten in hun gemeentes. Ook stadspredikant Petra Schipper en de evangelist van het Bijbelhuis Ernst van Velzen doen mee.

We blijven vooralsnog verstoken van net datgene wat zoveel doet en zegt: oogcontact, een handdruk, kus, knuffel, schouderklopje, het samen zingen, bidden, luisteren, stil zijn. Alles wat onze gemeenschap zo hecht maakt en hecht doet ervaren. Deze situatie zet ons als kerken op een heel ander spoor.

Verder lezen

Online viering 22 maart

Vanaf zondag 22 maart komen er online vieringen beschikbaar, uitgevoerd door de Antwerpse predikanten. Onze gemeente is als eerste aan de beurt. Ietwat onwennig heb ik deze week vanuit mijn studeerkamer gedaan alsof ik onze gemeente tegenover me had zitten. Brenda Blokland heeft vanuit de huiskamer de liederen ingezongen, met technische assistentie van Paul de Bleser. Luc Hommers heeft er een mooi geheel van gemaakt. We hopen dat u het fijn vindt!
De dienst is vanaf zondagochtend 10 uur te bekijken op het YouTube kanaal Protestantse kerken Antwerpen – VPKB, ook te vinden achter deze link. Ook na zondag kunt u de viering daar bekijken. (NB voor zondag is er nog niets te zien).
Als u na de viering over iets wil doorpraten, mag u mij bellen of mailen.
Ds. Bert Dicou, 0495 892177, bert.dicou@gmail.com

Kerkdienst gemist ..

Zondag 15 maart was er geen kerkdienst, en nog verscheidene zondagen zal dat niet het geval zijn. Voor degenen die een kaal gevoel hebben na afgelopen zondag en toch graag hun geloofsinspiratie ontvangen, is achter deze link een complete dienst te vinden. Hij is gemaakt voor zondag 15 maart door Mignon van Bokhoven, voorganger in Renkum (Nederland) en een van onze studenten aan het Remonstrants Seminarium. Hij is niet uitgevoerd, maar wel verspreid en we mochten hem voor Antwerpen overnemen.

Goede wensen voor deze tijden van onzekerheid en vrees,

ds Bert Dicou

Aan tafel in de Wijngaard

Vanaf februari eens in de maand: samen eten in het gebouw van protestantse kerk De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen. Voor wie in de buurt woont, of er best voor naar ’t Zuid wil komen. Gezellig samen aan tafel. Pastores Ina Koeman en Bert Dicou houden van koken en ontvangen u graag. Het geheel omlijst met gedichten of een actueel verhaal om over na te denken.

Opgeven voor de eerstvolgende keer, 9 maart, bij Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com, 0486 83 47 88

Verder lezen

Poëzie in Buurthuis de Buurt

Zondag 1 maart deden we de eerste van twee middagen met poëzie over ‘moed’, Een activiteit in goede samenwerking tussen de Antwerpse protestanten (Petra Schipper, Bert Dicou), de Noordergeuzen o.l.v. Filip Vanderbeek (poëziegroep van PSC Open Huis), en Buurthuis de Buurt. De aanleiding voor de keus voor het thema moed voor deze twee middagen, is dat het dit voorjaar, 9 april, precies 75 jaar geleden is dat een van

Verder lezen