Welkom bij de Protestantse kerk De Wijngaard

Sanderusstraat 77, Antwerpen-Zuid. Een gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Gedachtenisdienst zondag 21 november

Eenmaal per jaar, op de laatste zondag voor Advent, gedenken we de gestorvenen uit de gemeente. Ook is er ruimte om te denken aan anderen die we aan de dood zijn kwijtgeraakt, afgelopen jaar of eerder. Op de zondagen voorafgaand aan deze dienst verzamelen we de namen van wie u graag genoemd wil hebben. De namen zullen worden voorgelezen in de dienst. In de dienst is er gelegenheid voor ieder dat wil een kaarsje aan te steken (een of meer) voor degenen die u wil gedenken.

Verder lezen

Havenpastoraat

Namiddagviering 14 november, 15 uur met presentatie van ds. Marc Schippers, havenpastor. Dat betekent dat u alles te horen gaat krijgen over de Antwerpse haven, zeelieden, schepen, en hoe in die bedrijvige wereld de kerk niet afwezig is voor de velen, uit alle landen, die daar nood aan hebben.

Het verlangen naar zin. Discussie met Hans Alma (20 oktober)

Ieder mens verlangt naar een zinvol en waardevol leven. We geven daar op eigen manier vorm aan in onze seculiere samenleving. Maar waar komt dat verlangen naar zin en waarde vandaan? Hoe kunnen we erover met elkaar in gesprek gaan? Kunnen levensbeschouwelijke tradities ons zoeken naar zin nog verrijken? Die vragen behandelt hoogleraar Hans Alma in haar boek “Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld”.

De officiële presentatie van het boek, die al vorig jaar zou plaatsvinden, werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Nu is er dan toch een datum geprikt. De discussie zal doorgaan op woensdagavond 20 oktober aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudies te Brussel. U kunt het naar keuze ter plekke of online meemaken.

Lees hier meer.

Vergevingsgezinde wegen

Een tijdje terug zag ik op ATV een korte reportage over mijn straat, de Plantin- en Moretuslei. Die is volledig opnieuw aangelegd, en het resultaat mag er zijn, volgens velen. Helaas voor de bestuurders was ook de Fietsersbond een kijkje komen nemen, en volgens hen was het nog helemaal niet af. Zij hadden een lange lijst opgesteld van zaken die beslist nog verbeterd zouden moeten worden. De reportage van ATV nam ons mee langs een aantal van die dringende knelpunten. Tot mijn verrassing kwam daarbij ook ons toch uiterst fietsvriendelijke Velo-station voorbij. Het punt was echter dat dat was aangelegd op zo’n nieuwe-stijl waterdoorlatende strook met om en om een klinker en een stukje aarde. Heel nuttig om overvloedig water niet linea recta naar het riool te loodsen maar het deels weg te laten zakken in de grond.

Verder lezen

Kerkdiensten, weer in de kerk

Kerkdiensten ‘op locatie’: daar zijn we 13 juni weer mee begonnen! Nog wel onder enkele beperkende maatregelen, maar u bent terug welkom. Opgeven is niet nodig. We blijven u daarnaast voorzien van een wekelijkse eredienst online, hetzij als live stream, hetzij per Zoom. De uitgezonden diensten kunt u ook op een later moment dat u schikt bekijken. Ons YouTube kanaal is VPKB De Wijngaard .  Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Zie voor het actuele overzicht deze pagina.

De kerkdiensten in onze gemeente zijn ingetogen van karakter: een moment van rust en bezinning, stilstaan bij je leven, samen openstaan voor God.

Verder lezen

Brieven bij de Apocalyps

Brieven bij de Apocalyps, project n.a.v. de tentoonstelling in onze kerk Parathesi, van de Grieks-Antwerpse kunstenaar Constantine Ferreo (half mei-half juni 2021). Reacties van bezoekers en anderen op de vraag of onze tijd ook apocalyptische trekken vertoont. En zo ja: wat is dan onze hoop? En ons visioen? Zie deze pagina voor de opbrengst. Zie ook de fotoreportage van de expositie.

Een expositie in De Wijngaard

In onze kerk, Sanderusstraat 77, is een maand lang een bijzondere expositie te zien. U kunt van 14 mei tot en met 13 juni een bezoekje komen brengen op vrijdag en zaterdag (13.30 tot 17.30 uur) of zondag (11.30 tot 16.30 uur). Kunstenaar Constantine Ferreo heeft zich laten inspireren door de Openbaring van Johannes om aandacht te vragen voor de soms inderdaad apocalyptische dreigingen van deze tijd – virussen, de ecologische vernietiging van de aarde, honger, oorlog.

Verder lezen

Filmpjes online: Pasen – en dan?

Bibliodrama van Pasen naar Pinksteren

Een reeks van korte filmpjes die ons van Pasen naar Pinksteren voert, met alle verhalen die er in de evangeliën te vinden zijn over de opgestane Christus, tot en met zijn Hemelvaart. Vanaf eind april twee keer per week een nieuw filmpje op YouTube kanaal Protestantse kerken Antwerpen – VPKB, https://www.youtube.com/channel/UCNB-u23sMNoNGt4whew0gfw

U gaat nader kennis maken met:

  • Maria Magdalena (29 april)
  • Thomas (1 mei)
  • De Emmausgangers (3 mei)
  • Petrus en de anderen uit vissen (6 mei)
  • Petrus, ‘heb je mij lief?’ (8 mei)
  • Jezus, vlak voor zijn Hemelvaart (13 mei)

Migratie, samen leven en geloven

Op de Dag tegen het racisme, 21 maart, verscheen er vanuit de landelijke VPKB allerlei zinvol materiaal. Naast de kanselboodschap van de voorzitter van de Synodale Raad ontvingen we het boek ‘Muren slechte. Bijbelse reflecties over racisme’, waar we vast nog eens wat mee gaan doen in de gemeente. Ook zeer de moeite waard, en hierbij gevoegd achter deze link, een interview met Martin Oluwadiran, kunstschilder en -leraar te Hasselt en oorspronkelijk afkomstig uit Nigeria.

Verder lezen

Zondag 14 maart: 15 uur: PSC-project Kip en Ei Namiddagviering per Zoom

Op deze zondag van het Werelddiaconaat staat het wereld-diaconale samenwerkingsproject tussen boeren in Burkina Faso en het PSC centraal. Vertrekpunt is een coöperatie in Burkina Faso opgezet voor kippenteelt voor lokale boeren, die gestart is met een Antwerpse investering en beoogt binnen enkele jaren zelfbedruipend te zijn. Het is ook bedoeld als pilootproject, om te leren hoe deze opzet in allerlei landen goed zou kunnen werken.

Verder lezen